What does alkalimetric or alkalimetrical mean?
The definition of alkalimetric and alkalimetrical
Al`ka*li*met”ric, Al`ka*li*met”ric*al, a.
Of or pertaining to alkalimetry.